Dịch Vụ Sản Phẩm

Bếp hút âm

 

Bếp hút nổi
Bếp nướng để bàn
Bếp nướng để bàn

Bếp nướng than hoa

 

Vỹ tấm các loại
Vỹ song có tay cầm
Vỹ lưới có tay cầm

Xe đẩy vỹ

 

Hộp xách tô than
Hộp xách vỹ
Lò ủ than

Ống gió tròn

 

Ống gió vuông
Tiêu âm vuông
Tiêu âm tròn

Ống gió mềm vãi

 

Ống gió mềm vãi có bảo ôn
Ống gió mềm nhôm
Ống gió mềm nhôm có bảo ôn

Miệng gió vuông

 

Miệng gió tròn
VCD tay gạt
Hộp tiêu âm moto

Quạt hút ly tâm trực tiếp con sò

 

Quạt hút ly tâm gián tiếp con sò
Quạt hướng trục trực tiếp
Quạt hướng trục gián tiếp

Chụp hút khói bếp

 

Thùng bẩy mỡ
Kệ inox 4 tầng

 

Kệ inox 2 tầng